Ga naar de inhoud
Foto: Mike Harris
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten

Durft Den Bosch zich te framen als stad waar het fijn is om oud te worden? Hoe kijken werkenden naar gepensioneerden? Hoe voel je jezelf wanneer je voor het eerst met een rollator de concertzaal binnenloopt? Wat gebeurt er als culturele instellingen hun programmering zien als een instrument voor positieve gezondheid? Binnen het project Lang Leve…! onderzochten we hoe kunst en cultuur op een duurzame manier bijdragen aan de positieve gezondheid van senioren in Den Bosch.

“oud zijn is niet leuk, maar oud worden willen we allemaal.”
– Rien van Esch
Wat speelt er?

De zorg voor langer thuiswonende ouderen staat hoog op politieke agenda’s. Ook vanuit kunst en cultuur wordt over dit vraagstuk nagedacht: kunst en cultuur dragen bij aan zingeving, plezier en zelfstandigheid. Maar, zo bleek in ons vooronderzoek: samenwerking tussen professionele kunstenaars en de sociale sector zijn vaak projectmatig. Hoe kunnen we de verbinding tussen kunstbeleving en positieve gezondheid in onze stad verduurzamen?

Aanpak actieonderzoek

Het actieonderzoek Lang Leve…! bestond uit een aantal samenhangende programma-onderdelen, waarbij we senioren, beleidsmakers, zorg- en cultuurprofessionals en kunstenaars samenbrachten.

Kunst als strategie

Dansers van Dansnest deden in samenwerking met Van Neynsel, Welzijn Divers en het Jeroen Bosch Ziekenhuis interventies in de leefwereld van ouderen, haalden kennis op en bouwden van onderop aan een netwerk. Dans is een ideaal middel om de verbinding te leggen tussen beweging, zelfexpressie en contact. Uit de interventies ontstond een dansproductie. Lees meer over het onderzoek van Dansnest.

Fotografen Nenah Gorissen, Imke Panhuijzen en John van Hamond maakten beelden over oud worden in Den Bosch. Ieder onderzocht op eigen wijze hoe de beeldvorming rond ouderen in de stad diverser en representatiever kan worden. Lees meer over het onderzoek van Nenah, Imke en John. De serie is tijdens de coronapandemie te zien geweest bij bewoners op de Pettelaarseweg en Jumbo Broeren in Zuid en bij ondernemers aan de Boschmeersingel in West.

Vanuit het stadskantoor van gemeente ’s-Hertogenbosch werd beleid over positieve gezondheid, kunst en culturele programmering met elkaar vervlochten. Bovendien werd een challenge georganiseerd over eenzaamheid, cultuurparticipatie en oud worden. Hiervoor tekenden wethouder Van Olden en het Fonds Cultuurparticipatie een convenant.

In tweewekelijkse gesprekken na afloop van lunchconcerten in de Willem Twee Concertzaal kwamen senioren, beleidsmakers en zorg- en cultuurprofessionals bijeen rondom de thema’s toegankelijkheid, ouderen in citymarketing, kansen voor culturele instellingen, diversiteit en meer. Er werden momenten georganiseerd om de beweging te verbreden, zoals een stadsgesprek en een manifestatie.

Ons resultaat

Lang Leve…! werd een voorbeeldproject in de gemeente ‘s-Hertogenbosch over de impact van domeinoverstijgend werken. De gemeenteraad bestempelde het project meerdere malen als succesvol. Binnen het actieonderzoek werden talloze nieuwe connecties gelegd tussen zelfstandig ondernemers en ouderen, grote organisaties en professionele kunstenaars. Een vloeibaar en lerend proces waarin een interdisciplinaire beweging ontstond waarmee Den Bosch een culturele en leeftijdsvriendelijke gemeente werd. 

Ons actieonderzoek maakte aantoonbaar wat de meerwaarde is van professionele, artistieke kwaliteit binnen het behalen van sociale doelstellingen. In de lange adem die sociaal werk vaak nodig heeft, kan de samenwerking met kunstenaars dingen in een stroomversnelling brengen. We toonden een nieuwe manier van werken die nog steeds als inspiratie dient voor een toekomst waarin het sociale en artistieke domein gelijkwaardig aan elkaar samenwerken.

Foto: Sas Schilten
Pers (selectie)

Buurtserenade om eentonigheid tegen te gaan in Bossche Socratesflat, Brabants Dagblad, 30 april 2020
Flatbewoners Zuid worden een beetje choreografen: ‘Een leuk initiatief in deze moeilijke tijd’, Brabants Dagblad, 15 juni 2020.
Groot hart en Ramses Shaffy-lied bij flats in Den Bosch-Zuid, DTV Nieuws, 27 juni 2020.

Lang Leve…! is een artistiek actieonderzoek van de Academie voor Beeldvorming in samenwerking met Bossche ouderen, de afdelingen zorg, welzijn en cultuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Dansnest, Willem Twee, Van Neynsel, Farent Welzijn, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Babel, Wakkere Grootmoeders, Stichting Actieve Senioren en anderen. Het actieonderzoek was onderdeel van een vierjarig internationaal programma van onder andere het Fonds Cultuurparticipatie, om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren.

Team
Artistieke leiding: Klaas Burger
Zakelijke leiding: Monique van de Wijdeven
Dansinterventies: Nana van Moergestel, Neel Brans en dansers van Dansnest
Fotografisch onderzoek: John van Hamond, Nenah Gorissen, Imke Panhuijzen

Procesbegeleiding fotografen en procesregistratie: Mike Harris
Videoregistratie: Jesse Bom
Tekst en productie: Malou van Doormaal

Vormgeving: Veronique van Helden
Inbedding beleid: Janne van Wijnen, Gemeente ’s-Hertogenbosch
Financiering: The Art of Impact, VSBfonds, Fonds Cultuurparticipatie en Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Meer weten over dit project? neem een kijkje op de website van Lang Leve…! of mail naar Klaas: klaas@academievoorbeeldvorming.nl

Nieuws bij dit project

De lessen van Lang Leve…! West

Hoe maak je nieuwe contacten in coronatijd? Hoe werken mensen met verschillende culturele achtergronden samen? Bossche culturele instellingen, welzijnswerkers, senioreninitiatieven en kunstenaars oefenden van 23 oktober t/m 1 november 2020 in Den Bo...
Lees meer...

Doen wat je zegt

We staan er niet vaak bij stil: de achterkant van het werkproces. Hoe organiseren we? Hoe communiceren we? Hoe sluit wat we zeggen en denken aan bij wat we doen? Margo Koehorst loopt als Citytrainer Cultuur Senior een dag stage bij de Academie voor ...
Lees meer...

Lang Leve…! in Den Bosch West

Door de huidige tweede coronagolf is de behoefte aan verbinding weer urgenter geworden. Van 23 oktober t/m 1 november 2020 organiseren bewoners van Den Bosch West samen met het netwerk Lang Leve…! een coronaproof programma vol kunst, zin en contac...
Lees meer...

Expertmeeting Lang Leve…!

“Hier moet gewoon geld voor zijn, punt.” Mike van der Geld is zo resoluut dat niemand lacht om de naamgrap van de Bossche wethouder. Het is een van de veelbelovende conclusies van de expertmeeting Lang Leve…! op 2 juli in het stadhuis van ‘s...
Lees meer...

Expeditie Lang Leve…!

Wil je als oudere geassocieerd worden met geraniums? Hoe ervaar je ouder worden? Zou je voor één dag fotomodel willen zijn? Fotograaf John van Hamond en artistiek leider Malou van Doormaal liepen met bewoners en één van de geportretteerden langs...
Lees meer...

Expeditie en raamexpositie Lang Leve…!

‘s-Hertogenbosch – Nu in de Jumbo, Pettelaarseweg 321 en bij de nummers 206 – 292: Foto’s van John van Hamond, Imke Panhuijzen en Nenah Gorissen. De beelden zijn gemaakt in samenwerking met Bossche ouderen en maken onderdeel uit van actieond...
Lees meer...

Lang Leve…! in Den Bosch Zuid

Kun je prettig oud zijn in coronatijd? Wat is de waarde van expressie en creativiteit in de anderhalvemeter-samenleving? Hoe helpt kunst om eenzaamheid te voorkomen? Van 1 t/m 30 juni 2020 organiseren bewoners van ’s-Hertogenbosch Zuid samen met h...
Lees meer...

Wat Willen Ouderen?

Nel Willekens (76), Tosca Diters (68) en Hans van den Berg (75) reageren op Lang Leve…! met een manifest: “Wij Ouderen Willen – het roer moet om!” Deze wordt op 10 maart gepresenteerd i.s.m. RUW in Babel.Wakkere OuderenLang Leve…!, het...
Lees meer...

Lang leve ‘s-Hertogenbosch!

Hoe vier je ouderdom? Wat is ervoor nodig om een leeftijdsvriendelijke stad te maken? Hoe krijgt contact waarde? De manifestatie Lang Leve…! toont haar betrokkenheid bij ouderen in Den Bosch. Malou van Doormaal doet verslag van een dag gedragen do...
Lees meer...

Manifestatie Lang Leve…!

Van harte welkom bij het hoogtepunt in ons actieonderzoek naar de beeldvorming rond oud worden in ‘s-Hertogenbosch: de Manifestatie Lang Leve…! op 27 juni in de Bank van Leening in ‘s-Hertogenbosch.In het afgelopen jaar is een stadsbrede b...
Lees meer...

Hoe ziet oud worden er uit?

Welke foto’s van ouderen gebruiken zorginstellingen? Wanneer wordt beeld te stigmatiserend, wanneer te provocerend? Hoe ziet oud worden er eigenlijk uit? Drie fotografen onderzoeken wat het betekent om lang te leven.Imke Panhuijzen, John van H...
Lees meer...

Dans als aandachtsoefening

Wat betekent aanraking in het leggen van contact? Wat kunnen zorgprofessionals leren van dansers? Hoe kom je als danser achter de voordeur? Dansnest onderzoekt als onderdeel van het actieonderzoek Lang Leve! wat dans kan betekenen voor ouderen in ...
Lees meer...

Wanneer ben je oud?

Hoe maak je ruimte voor verlangens van mensen die in de herfst van hun leven zijn? Wat kunnen de culturele podia en de zorgsector hierin betekenen? Welke vragen moet je stellen om een stadsbreed netwerk te kunnen faciliteren? Wanneer ben je eigenlij...
Lees meer...

Stadsgesprek Lang Leve…!

Van harte welkom bij het stadsgesprek over ouder worden in ’s-Hertogenbosch. In de StadsBIEB, Hinthamerstraat 72 op donderdag 31 januari van 19:00 tot 21:30 uur.Oud worden Iedereen hoopt oud te worden. Maar als je ouder wordt, kan niet meer w...
Lees meer...

Lang leve…!

Durft ’s-Hertogenbosch zich te framen als stad waar het fijn is om oud te worden? Hoe kijken werkenden naar gepensioneerden? Wat gebeurt er als culturele instellingen hun programmering zien als een instrument voor positieve gezondheid? Hoe voel je...
Lees meer...