Ga naar de inhoud

Nel Willekens (76), Tosca Diters (68) en Hans van den Berg (75) reageren op Lang Leve…! met een manifest: “Wij Ouderen Willen – het roer moet om!” Deze wordt op 10 maart gepresenteerd i.s.m. RUW in Babel.

Meer over het project Lang Leve…!

Wakkere Ouderen
Lang Leve…!, het actieonderzoek naar de beeldvorming over oud worden in Den Bosch, wordt dit jaar afgerond. Het is een zoektocht naar de verbinding tussen eenzaamheidspreventie en cultuurparticipatie. Culturele initiatieven, zorginstellingen en ouderennetwerken gingen met elkaar in gesprek over mobiliteit, lichaam en geest, netwerken, informatievoorziening en hoe samen te werken.

Een van de betrokkenen is Wakkere Ouderen. Nel is initiatiefnemer: “In wekelijkse inloopmiddagen hebben we ervaren waar het werkelijk om gaat als je oud wordt: het leven, dood en euthanasie, eenzaamheid en over het leren van elkaars verschillen. Het delen van ervaringen zonder te oordelen is de sleutel tot contact.”

Deskundigheid
Iedereen ervaart oud worden anders. Tosca vertelt over het moment dat ze stopte met werken. “Na je pensioen wordt er weinig gebruik gemaakt van je ervaring en deskundigheid. De samenleving lijkt niet meer om je te vragen. Je wordt als het ware afgeserveerd.”

Ook binnen Lang Leve…! vormt dit een issue. “Het netwerk bestaat deels uit werkenden,” licht Nel toe. “Ik denkt dat het voor hen moeilijk is zich in te leven in ouderen die niet meer werken. Hoe kan je dan tóch goed anticiperen op wat er gaande is?”

Beweging van onderop
“Lang Leve…! heeft ons bewust gemaakt dat er je eenzaamheid niet bestrijdt door je enkel te richten op zorg of cultuur. Er is een totaalvisie nodig, die terugkomt in bouwen, wonen en empowerment. Zonder deze fundering blijven het pleisters op een grote stinkende wond.”

Manifest
Het manifest Wij Ouderen Willen pleit ervoor de kennis en ervaring van ouderen te gebruiken bij het maken van deze fundering. “Wij willen meepraten met zaken die ons aangaan. Dat wij niet meer meedoen in het ‘gevecht’, dat betekent niet dat we niks te zeggen hebben. Daarom hebben we een manifest geschreven dat gaat over wat we wél willen en hoe we denken dat we het kunnen oplossen.”