Ga naar de inhoud
Beeld: Mike Harris
Beeld: Mike Harris
Beeld: Mike Harris
Beeld: Mike Harris
Beeld: Mike Harris

Kun je prettig oud zijn in coronatijd? Wat is de waarde van expressie en creativiteit in de anderhalvemeter-samenleving? Hoe helpt kunst om eenzaamheid te voorkomen? Van 1 t/m 30 juni 2020 organiseren bewoners van ’s-Hertogenbosch Zuid samen met het netwerk Lang Leve…! een manifestatie met een coronaproof programma vol kunst, zin en contact.

Meer over het project Lang Leve…!


De wijken in
Actieonderzoek Lang Leve…! speelde zich tot nu toe vooral af in een interdisciplinair stedelijk netwerk van kunstenaars, culturele organisaties, ouderen- en zorgnetwerken in Den Bosch. Centraal stond de vraag hoe ouderen zo lang mogelijk onderdeel kunnen blijven van het culturele leven en hoe we de vele initiatieven rondom dit thema samen konden brengen. In 2020 trekken we de wijken in. Wijkwerkers van Farent helpen om in Den Bosch Noord, West, Zuid en Rosmalen met nog meer mensen samen te werken.
De wijken in
Actieonderzoek Lang Leve…! speelde zich tot nu toe vooral af in een interdisciplinair stedelijk netwerk van kunstenaars, culturele organisaties, ouderen- en zorgnetwerken in Den Bosch. Centraal stond de vraag hoe ouderen zo lang mogelijk onderdeel kunnen blijven van het culturele leven en hoe we de vele initiatieven rondom dit thema samen konden brengen. In 2020 trekken we de wijken in. Wijkwerkers van Farent helpen om in Den Bosch Noord, West, Zuid en Rosmalen met nog meer mensen samen te werken.

Zoektocht
De wijk Zuid wordt oefenterrein om te leren omgaan met de beperkingen van de coronacrisis. Activiteiten zijn stilgevallen, mensen blijven binnen, ook vitale ouderen leven in isolement. Anderhalve meter beperkt ook mentaal: een schouderklopje kan gevaarlijk zijn. Hoe kunnen kunst en expressie bijdragen aan zingevend contact? De gehele maand juni staat in het teken van dit onderzoek.

We dagen ouderen, organisaties en lokale partijen uit om nieuwe vormen te bedenken voor hun reguliere programmering en leggen nieuwe verbindingen met bestaande initiatieven zoals Kameraden, Wakkere Ouderen, Theatergezelschap Minoux, Radio Kras en Dichter op de Koffie. We hopen dat deze vormen kunnen dienen als inspirerend voorbeeld voor de rest van de stad.

Programma
De opbouw van het programma krijgt langzaam vorm. Dansnest brengt intieme dansvisites op afstand naar de Pettelaar, Buurtserenades van Babel worden op dit moment uitgetest en met de foto’s uit Lang Leve…! wordt een minifotofestival gemaakt. Hierbij gebruiken we de foto’s van Imke Panhuijzen, Nenah Gorissen en John van Hamond, die de stereotypering rondom ouderen bevragen.

Kennis delen
De maand wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin kennis en ervaring worden gedeeld. Bibliotheken, theaters, musea en buurthuizen gaan voorzichtig open. Maar mensen zijn voorzichtig, de angst om besmet te worden is voelbaar. Regels veranderen om de zoveel tijd. Ouderen zijn niet altijd even bekend met digitaal contact. Hoe kunnen we samenwerken? Hoe krijgt betrokkenheid vorm? Hoe kan programma uitdagen om deel te nemen en tegelijk een veilig gevoel geven? De communicatie wordt om die reden zorgvuldig vormgegeven.

Programma
In de wijk worden live acties in de publieke ruimte kort van tevoren en enkel in de directe omgeving aangekondigd. Kijk voor het totale programma-aanbod op www.langlevedenbosch.nl.