Ga naar de inhoud
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten

“Hier moet gewoon geld voor zijn, punt.” Mike van der Geld is zo resoluut dat niemand lacht om de naamgrap van de Bossche wethouder. Het is een van de veelbelovende conclusies van de expertmeeting Lang Leve…! op 2 juli in het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch.

Meer over het project Lang Leve…!

Balkons
In de maand juni organiseerde het netwerk Lang Leve…! op initiatief van de Academie voor Beeldvorming Lang Leve…! op Zuid. In dit coronaproof programma vol kunst, zin en contact werkten wijkbewoners en professionals uit kunst, cultuur en welzijn samen. Voor het eerst sinds de coronacrisis werden mensen uitgenodigd om naar buiten te komen en vanaf balkons en in het park deel te nemen aan kunst en cultuur.

Actieonderzoek
Sinds 2018 werkt een team van de Academie voor Beeldvorming in samenwerking met maatschappelijke en culturele partners in ‘s-Hertogenbosch aan het actieonderzoek Lang Leve…! Hierin wordt onderzocht hoe door artistieke interventies ontschot kan worden tussen cultuurparticipatie, ouderenbeleid en eenzaamheidspreventie. In de zomer van 2019 vond een succesvolle stedelijke manifestatie plaats. Daarom sprak de gemeente ‘s-Hertogenbosch eind 2019 met het betrokken netwerk af de manifestatie een aantal keer op wijkniveau te herhalen.

En toen kwam de coronacrisis
Middenin de voorbereidingen voor een eerste manifestatie zette de coronacrisis alles op slot. Het netwerk Lang Leve…! besloot het bestaande programma om te buigen of nieuw programma te ontwikkelen. 17 programmaonderdelen vonden in de maand juni plaats binnen de RIVM-richtlijnen.

Mijn moeder
Theatermaker Minou Bosua bracht haar Dance Along Parties naar Zuid: een choreografie uitgevoerd met een grote groep oudere dansers. “Wij staan daar met al die vitaliteit voor een flat te dansen. Dan verschijnt er een eerste vrouw op het balkon. Het is fantastisch en pijnlijk tegelijk. Het was alsof ik tegenover mijn moeder stond. Met haar had ik drie maanden lang alleen contact via de telefoon. Ik heb het isolement dag voor dag zien ontstaan. De wereld wordt dan heel vlug heel klein.”

Grasveldjes
Nana van Moergestel vertelt hoe Dansnest op deze zelfde grasveldjes voor flats Dansvisite 2.0 ontwikkelde: “Hier vind je mensen in hun thuisomgeving, op hun balkon. Het is een nieuwe manier van contact maken.” Waar in de eerste Dansvisite een danser en choreograaf thuis op bezoek komen, bellen in in Dansvisite 2.0 dansers met omwonenden. Het contact krijgt vorm in de beweging.

Stap naar buiten
De lockdown vroeg om een andere manier van werken. “Er was niet veel tijd. We hebben snel een plan gemaakt en zijn direct de wijk ingegaan,” vertelt Paul Cornelissen van Babel. “Dat werkte bevrijdend.”
Babel bracht in samenwerking met verschillende kunstenaars de Buurtserenade naar de wijk. Op flatgalerijen en op grasvelden werden woord voor woord korte gedichten getoond.
“Normaal vragen wij mensen naar ons toe te komen. Nu maakten wij de stap naar waar deze mensen leven,” vertelt Jan van de Lest.

Snelheid
Snel de juiste plek vinden werd mogelijk door ondersteuning van de wijkwerkers van Farent. “Maar om bewoners mee te krijgen zijn wij een langere aanlooptijd gewend,” constateerden wijkwerkers Anine Vloedgraven en Sami Sezin.
“De manifestatie is eigenlijk te kort. Je hebt nu enkel de behoefte zichtbaar gemaakt. Maar,” vraagt Wilma van der Aalst, “hoe verduurzaam je dit?”

€€€€€€€
“Eigenlijk moet je dit soort activiteiten herhalen,” zegt Marga de Leeuw, verantwoordelijk vanuit gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hiervoor is een sterkere koppeling tussen welzijn, kunst en cultuur nodig. Dan gaat het ook over de financiële kant: wie wordt waarvan betaald?
“Ik ben enthousiast en doe dit vol overgave,” zegt Gretha Goettsch van Dichter op de Koffie. Ze organiseerde voorleessessies in het park. “Maar het is niet vol te houden dit vrijwillig te blijven doen.”
Janne van Wijnen vertelt over hoe wijkbudgetten en subsidies tot €2.000 snel gegeven kunnen worden. “Je moet alleen de aanvraag doen.” Ze leest voor uit het bestuursakkoord: “Iedereen moet kunnen ontmoeten. We moeten samenwerken als maatschappij om eenzaamheid te voorkomen.” Ze is even stil. “Dat is wat wij hier doen!”
“Hier moet gewoon geld voor zijn,” zegt de wethouder vervolgens.

Doorleren in West
Na de zomer start het netwerk Lang Leve…! met de voorbereidingen van Lang Leve…! in West.