Ga naar de inhoud

Afgelopen februari stapte Ilya van Opstal binnen bij Academie voor Beeldvorming om hier de laatste fase van haar studie Social Work op Avans Hogeschool in te gaan: het afstuderen. Ze sloot aan bij het actieonderzoek naar de gezondheidskloof in s’-Hertogenbosch.

Meer over het project Gezondheidskloof

Gelijke kansen
Na een periode van oriënteren en kennismaken kwam er langzaam steeds meer focus in het onderzoek en werd het thema bepaald: ouderbetrokkenheid op vmbo-scholen. ‘Ik deed literatuuronderzoek en had verschillende ontmoetingen met Stichting Hambaken Doet, wijkcentrum de Noorderpoort, Vrouwengroep West en De Bossche Vakschool. ‘Cijfers geven aan dat mensen in Nederland met een laag inkomen en basis- of VMBO-opleiding gemiddeld zeven jaar korter en 15 jaar in minder goede gezondheid leven dan mensen met een hoger inkomen. Dit geldt ook voor de kinderen uit deze gezinnen die op school zitten. Hoe kan ik als sociaal werker zorgen dat zij gelijke kansen krijgen?’

De Bossche Vakschool
Goed contact tussen school en ouders is belangrijk, omdat dit de basis is van educatief partnerschap. Uit onderzoek blijkt dat dit partnerschap kan leiden tot betere schoolprestaties van leerlingen, hun ambities vergroot en ouders sneller met hulpvragen naar school toe komen. Dit helpt bij het verkleinen van ongelijkheid en sociaal economische gezondheidsverschillen. Ilya: ‘De Bossche Vakschool geeft aan dat het soms lastig kan zijn om contact te leggen en onderhouden met gezinnen die door het CBS gecategoriseerd worden met een lage sociaal economische status. Hoe kan je dit contact duurzaam aangaan?’ In het afstudeeronderzoek van Ilya benoemt ze punten als cultuursensitief werken, interesse tonen in ouders, laagdrempelige communicatie, ontmoetingen en ervaringskennis.

Ouders betrekken
Ilya deed haar afstudeeronderzoek in krap vier maanden. ‘Ondanks dat ik via verschillende ingangen heb geprobeerd om de ouders en leerlingen van De Bossche vakschool te betrekken, is dat niet gelukt. Erg jammer, maar het laat wel zien hoe lastig het is om mensen te betrekken die nu nog niet bereikt worden. Het is een proces van lange adem en via via nieuwe mensen leren kennen. Het vraagt tijd die er onvoldoende was. Gelukkig heb ik veel gesproken met sleutelfiguren die ervaringskennis hebben op het gebied van ouderschap, het effect van sociaal-economische status en cultuur. Hierdoor heb ik geleerd hoe belangrijk vertrouwen, geduld en aanwezigheid is om mensen écht te kunnen bereiken.’

En toen het inlevermoment…
‘Met spanning drukte ik op 23:50 op de verzendknop. Net vóór de deadline natuurlijk, want dat hoort toch als je student bent? 😇 Na een week, die overigens voelde als een maand, kreeg ik bericht. Ik had mijn onderzoek succesvol afgerond! Hoera! 🥳’

De toekomst
‘Het was voor mij een leerzame afstudeerperiode, waarin ik leerde welke impact kunst en kunstenaars kunnen hebben in de maatschappij. Ik leerde zoveel meer waarde hechten aan het inzetten van ervaringskennis, bottom up werken en presentie. Ik ben dankbaar voor deze periode, waarin ik heb mogen leren en groeien. Ik heb geconcludeerd dat ik niet óf sociaal werker óf maker ben. Niet de één of het ander, gewoon lekker allebei. En in welke vorm? Dat mag de toekomst uitwijzen. Ik ga lekker genieten van een welverdiende vakantie en ondertussen op zoek naar een baan!’

Houdoe en Bedankt!