Ga naar de inhoud

Sinds najaar 2017 sloten campingbewoners, -eigenaren, professionals, beleidsmakers en onderzoekers zich aan bij Camping Kafka. De artistieke interventie groeit uit tot multidisciplinaire beweging die inziet dat stacaravans en vakantiewoningen een vindplaats zijn van mensen die vastlopen in onze samenleving. In het najaar van 2018 wordt hierover een game gepresenteerd.

Meer over het project Camping Kafka: weg in eigen land

1 op de 20
Wonen op campings en vakantieparken is verboden. Overheden gedogen of reageren met harde hand: handhavingsacties en als het niet anders kan ontruiming. Maar hoe duurzaam is dit? Er is immers een groeiend tekort aan betaalbare woningen. De scenario’s liegen er niet om: 1 op de 20 Nederlanders zal in 2025 geen zekere huisvesting hebben.

Nieuwe vertelling
Op Camping Kafka: weg in eigen land groeide een nieuw narratief: campingbewoners zijn niet ofwel zielig ofwel crimineel. Wel zijn campings en vakantieparken op dit moment smeerolie in een oververhitte woonmarkt. Deze vertelling vormt de basis voor een oneminute en werd gebruikt voor twee uitzendingen van tv-programma De Monitor in het dossier ‘Huurdersproblemen’. Werkvormen uit Camping Kafka zijn gebruikt door Provincie Noord-Brabant, GGD West-Brabant en GGD Nederland. En op 14 juni was camping Kafka in een nieuwe opstelling geopend op de conferentie Flexwonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Platform 31, Expertisecentrum Flexwonen en de Provincie Zuid-Holland (zie foto’s). Meer programma is in voorbereiding.

Game
Op Camping Kafka speelt een doolhof een centrale rol: het toont hoe allerlei groepen in onze samenleving hun plek vinden op vakantieparken: arbeidsmigranten, ex-gedetineerden, alleenstaande moeders met kleine kinderen, gescheiden vaders, zzp-ers met een klein verdienmodel, mensen in een schuldencrisis, senioren, jongeren die uitstromen uit jeugdzorg en zo voorts. Dit doolhof wordt momenteel in samenwerking met Ruben Pater, Yacinth Pos, Jaap-Joris Vens en GGD West-Brabant verwerkt tot een online game. Via dit spel ontdekken mensen uit de beleids- en systeemwereld de leefwereld van mensen die wonen op vakantieparken. Hopelijk nemen ze daarna op meer manieren verantwoordelijkheid.