Ga naar de inhoud

Wie heeft het voor het zeggen in de publieke ruimte? Wanneer ontstaat waardevolle interactie? Hoe vermijd je naïviteit bij het maken van een kunstwerk? De Academie voor Beeldvorming krijgt erkenning voor hun werkwijze en het project Camping Kafka waarin nadrukkelijk het publieke domein wordt opgezocht.

Meer over het project Camping Kafka: weg in eigen land

Speciale vermelding
Camping Kafka is toegevoegd in de selectie sleutelwerken in de openbare ruimte door vakblak BK-informatie. 100 kunstwerken werden hiervoor geselecteerd, waaronder het Draaiend Huis van John Körmeling, het homomonument van Karin Daan en het urban curating project De Strip door Jeanne van Heeswijk. Gezien het procesmatige en langdurige karakter van Camping Kafka en de vele partners en makers die hieraan meewerkten kon deze niet worden worden toegevoegd aan de lijst, maar heeft samen met vier andere werken een speciale vermelding gekregen.

Het onderzoek naar wonen op vakantieparken brengt bewoners, campingeigenaren, professionals en beleidsmakers samen. Deze verschillende werelden komen samen binnen verschillende werkvormen van Camping Kafka en creëert daarmee een nieuwe publieke ruimte.

Kennis delen
De Academie voor Beeldvorming geeft daarmee een voorbeeld hoe je draagvlak creëert. In de leeswijzer van het Lectoraat Art & Public Space van de Gerrit Rietveld Academie wordt een overzicht gegeven van de stappen die komen kijken bij het realiseren van kunst in de openbare ruimte. De Academie voor Beeldvorming wordt genoemd als voorbeeld waarin de democratische gedachte een rol speelt in het maakproces van een kunstwerk.

Blinde vlekken
Dit is waar de Academie voor Beeldvorming zich in specialiseert, het bij elkaar brengen van verschillende leef- en denkwerelden. Dit zorgt voor spraakverwarring, conflict en maakt blinde vlekken zichtbaar. De openbare ruimte gaat verder dan rotondes en parken, het is de plek waar interactie plaatsvindt. Hoe ga je daarmee om als overal een andere taal wordt gebruikt?