Ga naar de inhoud

Bij cultuurparticipatie is doorbouwen op successen lastig, door de projectencarrousel waar ze in blijven hangen. Het zijn vaak tijdelijke plannen, terwijl de maatschappelijke vraagstukken langdurig zijn. Hoe kan dit soepeler lopen? Een kritisch en verdiepend gesprek tussen artistiek leider Klaas Burger, Angela van Dijk van LKCA en Warner Werkhoven van Kunstloc.

Tijdelijk geld
In participatieve projecten gebeuren de mooiste dingen op het snijvlak van cultuur, zorg en welzijn. Met artistieke interventies kun je iets doen wat in commerciële strategieën vaak niet kan, en wat in probleemgestuurde strategieën wordt weggemoffeld. Maar het organiseren van cultuurparticipatie loopt soms stroef en stroperig. En met tijdelijk geld kun je geen permanente drempels oplossen. Duurzaamheid is tegelijkertijd meer dan geld. Er zou geen knip moeten worden gemaakt tussen financiële waarde en morele waarde.

Procesdenken
Hoe kan dit soepeler georganiseerd worden? “Alleen expertise op kunst en educatie is onvoldoende. Je moet ook kunnen procesdenken, draagvlak organiseren en een gezonde financieringsmix bouwen. Daarvoor heb je mensen met verschillende achtergronden nodig, een divers taalgebruik én een lange adem. Impact wordt pas duidelijk na vier, vijf of zes jaar,” aldus onze artistiek leider Klaas Burger. “Bij draagvlak mis ik een gemeenschap. Een gevoel van medeplichtigheid en loyaliteit.” Want draagvlak gaat over een groep met wie je de resultaten leeft, doet of bent.