Ga naar de inhoud

Donderdag 27 mei werd het bekend: de Provincie Noord-Brabant kent aan 14 instellingen alsnog meerjarensubsidie toe vanuit de regeling Hedendaagse Cultuur Brabant. En wij zijn daar één van! Heel blij zijn we met een gedeelde 2e plek in de rangschikking en deze erkenning.

Meerjarenplan
Op 30 januari 2020 stuurden we ons meerjarenplan in bij de culturele subsidieregeling van de Provincie Noord-Brabant voor 2021-2024. In juni ontvingen we de officiële afwijzing: het subsidieplafond was bereikt en de Academie voor Beeldvorming viel in de rangschikking onder de zaaglijn.

Procedure
‘Nou ja…!?!’ was onze reactie, toen we ontdekten dat we op alle fronten onder de maat werden bevonden. We konden die alleen begrijpen vanuit een ouderwetse insteek op kunstdisciplines. En we waren niet de enigen die zo reageerden. Onderzoek van o.a. Stichting Watershed maakte duidelijk dat de ranglijst het resultaat is van belangenverstrengeling, gebrek aan transparantie, procedurefouten en ontbrekende vergaderverslagen.

Ranglijst
Op de ranglijst die in de hierop volgende herbeoordeling werd vastgesteld zijn we gestegen van plek 66 naar een gedeelde 2e plek. We ontvangen in de periode 2021-2024 €25.000 per jaar. Dit is met de toegekende gemeentelijke subsidie van €10.000 per jaar voldoende voor de basiskosten van de organisatie plus de opstartkosten van nieuw actieonderzoek. Hier zijn we heel blij mee.

Onderscheidend
Tegelijk blijft het knagen. Want waarom scoorde ons meerjarenplan in eerste instantie onvoldoende, en wordt deze nu bejubeld? Hoe kan het dat de beoordelingsprocedure en adviezen zo persoonsafhankelijk blijken te zijn?
Opvallend groot zijn de verschillen tussen de twee adviesrapporten. Waar eerst werd getwijfeld aan zeggingskracht van producties, wordt de zeggingskracht nu groot genoemd voor het bereikte publiek. Waar het rapport van 2020 de Academie teveel een eenmansinitiatief noemt, looft het nieuwe rapport de manier waarop een junior artistiek leider wordt ingewerkt in de organisatie. Qua toegekende punten stijgt de Academie van 185 naar 350 punten. De artistieke kwaliteit, zakelijke kant, publiekswerking én bijdrage aan de Brabantse infrastructuur gaan van zwak tot matig naar (zeer) goed.

Matchen
Deze toekenning heeft geen gevolgen voor de meerjarige toekenning van Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Van hen ontvangen we van 2021-2024 een verlaagde €10.000 per jaar, in plaats van de aangevraagde €25.000. Initieel zouden gemeente en provincie elkaar matchen.

‘Het Makershuis’
Onze producties worden aangemerkt als onderscheidend en de adviescommissie spreekt vertrouwen uit. Hier bouwen we de komende jaren op door. Intussen ontstond op social media verwarring: Makershuis Tilburg werd per abuis getagd in de berichtgeving vanuit Kunstloc over de toekenningen. Het Makershuis is van oudsher de stichtingsnaam van de Academie voor Beeldvorming. We zullen het toegekende geld o.a. gebruiken om onze stichtingsnaam nu eindelijk te veranderen!