Ga naar de inhoud

Blije en trotse gezichten in een goed gevuld Huis van de Toekomst. Daar zetten vertegenwoordigers van Havensteder, Eneco, gemeente Rotterdam en Huis van de Toekomst onder luid applaus hun handtekening ‘op de muur’ voor de symbolische overdracht van het Huis. Zij bieden hiermee ruimte aan buurtbewoners om samen duurzaam te leren leven. 

Meer over het project Huis van de Toekomst

Het Huis van de toekomst staat in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu). In het Huis van de Toekomst: BoTu op Menskracht oefent een kernteam, samen met buurtbewoners en wijkpartners het samenleven zonder gas; de sociale energietransitie. Vanaf 1 januari 2024 zorgt het Huis zelf tijdelijk voor het beheer. En biedt het ruimte aan allerlei vernieuwende, duurzame energie-experimenten en buurtinitiatieven. Variërend van je huis verwarmen met lichaamswarmte tot wollen dekens maken. Ook is er een gordijnenatelier, een bak- en kookhuis, een energiewerkplaats en een huis voor de ziel.

Opwindend nieuw hoofdstuk
De ondertekenende instanties zetten zich samen in voor innovatie en duurzaamheid. “Dit openings- en tekenmoment markeert het begin van een opwindend nieuw hoofdstuk in ons streven naar samenwerking en vooruitgang. Aan de ene kant spannend, maar vooral mooi en hoopgevend dat we dit samen kunnen doen”, zegt Hasan Atas, manager wonen bij Havensteder. Ook projectleider van Havensteder, Farinelly Eustatia, is verheugd over deze ontwikkeling. “We zijn natuurlijk al een tijdje bezig en dan is zo’n moment als vandaag een mooie bekroning. We dragen het beheer over, maar blijven als vastgoedeigenaar wel verantwoordelijk voor het pand.”  

Inspirerend en een verrijking 
Volgens Anne-Marie Verheijen van de gemeente Rotterdam is de ondertekening een mooie volgende stap in de samenwerking. In Huis van de Toekomst groeit de zelfredzame energiegemeenschap en wooncoöperatie van de toekomst. Anne-Marie: “Ik verheug me in de gezamenlijke zoektocht naar een concrete invulling van zo’n Energiemeent.” Luuck Menger van Eneco is blij met de boodschap die op de muur is geschreven en waar ook hij van harte zijn handtekening onder heeft gezet. “Vanuit Eneco ondersteunen en faciliteren we dit graag. Al sinds 2020 zijn we erbij betrokken. Het is heel inspirerend om aan mee te mogen werken en het is niet alleen voor de wijk en buurtbewoners zelf, maar ook voor ons een verrijking.” 

Emotioneel moment 
Ook Klaas Burger, van het Huis van de Toekomst, is meer dan trots. “We hebben enorm hard gewerkt met Havensteder, Eneco, de gemeente en buurtbewoners om dit samen voor elkaar te krijgen. Voor mij is het dan ook een emotioneel moment. Nu kunnen we de zoektocht naar een energietransitie die werkt voor iedereen echt meer ruimte geven. In het Huis van de Toekomst doen we dit vanuit onszelf, vanuit menskracht. Want juist dan kijk je heel anders aan tegen je energiebehoefte. Dan is samenwerken en delen een noodzaak.”  

Samenleven oefenen op menskracht 
Vooruitlopend op Nederland gasvrij in 2050 gaat BoTu als een van de eerste Rotterdamse wijken van het aardgas af. Havensteder maakt 1.300 woningen gasloos. Daarnaast spelen de wijkbewoners zelf een grote rol. Zij kunnen hun eigen leefomgeving verduurzamen en zijn de drijvende kracht achter het Huis van de Toekomst. Hasan: “Ze oefenen dus samenleven op menskracht, waarbij energie net als drinkwater en schone lucht een gedeeld goed is. Het beheer in het pand biedt de kans voor energiemeent en is daarmee het kloppend hart van de sociale energietransitie.” 

Klaas vult aan: “Juist hier in BoTu vinden we veel enthousiasme. Mensen leven hier met een kleine voetafdruk. Ze hebben kennis over duurzaam samenleven. Voor sommigen is de pre-industriële menskrachtsamenleving heel dichtbij. Onze buren weten hoe je zelf een wollen deken maakt. Of ze kennen de Iraanse korsi. Dit is een tafel bedekt met kleden waaronder je elkaars lichaamswarmte deelt. Oppervlakkige kijkers zien in BoTu armoede, energiearmoede. Maar als je beter kijkt vind je hier duurzame voorlopers van de stad.  

En over energie krijgen gesproken… Voor alle aanwezigen stond er na het tekenmoment nog een heerlijke lunch klaar. Met liefde en menskracht bereid door enkele enthousiaste buurtbewoners!