Ga naar de inhoud
Foto: Hannah Sternfeld

Ilya van Opstal leerde de Academie voor Beeldvorming kennen toen artistiek leider Malou van Doormaal een presentatie gaf over hun werk op St. Joost. De vierdejaars student Social Work volgde op dat moment de minor Arts & Humanity op de kunstacademie in Breda. Niet echt gebruikelijk voor een sociaal werker in spé. Dus hoe combineer je kunst en maatschappelijke vraagstukken met elkaar? Ilya zoekt dit uit tijdens haar afstudeeronderzoek over ouderbetrokkenheid.

Ielieja
But first things first. Ilya spreek je uit als ielieja. Verder is ze frequent bezoeker van de McDonalds, maakt ze zich druk over haar levens op Candy Crush, wordt er regelmatig taart gebakken en loopt er altijd wel een projectje rondom schilderen of fotografie.

Sociaal werker?
In het derde schooljaar liep Ilya stage in de psychiatrie. Hoe kan je mensen met problemen helpen, verbinden of in beweging krijgen? Hoe ondersteun je hen om zo zelfstandig mogelijk te leven? Dat was een intensieve periode, waardoor ze graag wat anders wilde proberen. De minor Arts & Humanity leek een ideale plek om te onderzoeken of je sociaal werker én maker tegelijk kan zijn.

Maker?
Voor een groepsproject over verborgen armoede ging ze in gesprek met Bredanaars over lichamelijke klachten door geldstress, het niet kunnen betalen van de doktersrekening, het effect van het milieu waarin je opgroeit en de kloof tussen arm en rijk. Deze verhalen zijn te horen in een audiovisuele installatie die zichtbaar maakt wat er zou gebeuren als duiven de rekeningen zouden gaan bezorgen. Je ziet op de foto’s de gevolgen van duiven die blijven komen op het moment dat de rekeningen niet worden betaald. De titel ‘Vleugellam’ verwijst naar gevoelens van machteloosheid en schaamte die armoede met zich mee kan brengen. Vleugellam is al op verschillende locaties tentoongesteld.

Afstudeeronderzoek
Door deze ervaringen is het bijna logisch dat Ilya aansluit bij het artistiek actieonderzoek naar de gezondheidskloof in ‘s-Hertogenbosch. Na een intensieve kennismakingsperiode in februari is er een duidelijke focus gekomen: ouderbetrokkenheid op scholen.

Hoe kan je participatie bevorderen zodat dit aansluit bij de leefwereld? In samenwerking met de Bossche Vakschool en Stichting Hambaken Doet ligt er daarbij veel aandacht op cultuursensitiviteit, communicatiestrategieën en de relatie tussen basis- en middelbaaronderwijs.

Hopelijk onstaat er door dit afstudeeronderzoek meer aandacht voor de rol van kunst en cultuur in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken bij social workers in de dop! Veel succes Ilya!