Ga naar de inhoud

Hoe klinkt je stem als je opgroeit met meer talen? Waar ben je thuis als binnen anders voelt dan buiten? Wat leerde je toen je op school als ‘anders’ werd gezien? Waar vind je jouw kompas? Lisa Weiss organiseert in samenwerking met Sikko Cleveringa en Klaas Burger een summerschool voor twintigers met een biculturele achtergrond, om hen te inspireren en samen te ontdekken hoe ze de beeldvorming over biculturaliteit kunnen beïnvloeden.

wat speelt er

In Nederland wonen veel mensen met een biculturele achtergrond. Hoe ga je als bicultureel persoon hier mee om? Hoe kun je groeien in deze Nederlandse maatschappij en tegelijkertijd je wortels houden in de cultuur van je jeugd? 

Lisa Weiss is een van de Nederlanders met een biculturele achtergrond. Ze werd geboren als Elisabeth Massing Weiss op het woonwagencentrum aan de Kaldenkerkerweg in Venlo. Later heette ze Betje van Susteren. Nu is ze een gevierd zangeres en houdt in haar muziek de verbinding met haar wortels, de Sinti-cultuur, levend.

Lisa Weiss wil de nieuwe generatie met een biculturele achtergrond inspireren en samen onderzoeken hoe ze de beeldvorming over biculturaliteit positief kunnen beïnvloeden. 

Programma

Nieuwsgierig? Je verblijft vier dagen in een villa een de Limburgse Maasplassen. Je maakt kennis met de groep, maakt plezier en komt in beweging. Laat je inspireren door rolmodellen met kennis van de Roma- en Sinti-cultuur of een andere bi-culturele achtergrond. Hoe kunnen we samen de beeldvorming in de samenleving, bij politiek en media, beïnvloeden?

kunst als strategie

Lisa organiseert een creatieve summerschool in samenwerking met Sikko Cleveringa en Klaas Burger. Sikko Cleveringa is aanjager van sociaal-artistieke projecten. ‘In cultuur zit de verbeeldingskracht die we nodig hebben om richting te geven aan maatschappelijke veranderingen.’ En Klaas Burger weet als kunstenaar, programmamaker en onderzoeker de gevestigde orde te raken. ‘Juist in niet-witte gemeenschappen zit zoveel kennis en ervaring die onmisbaar is als we de stap naar een eerlijke en duurzame wereld willen maken.’

De summerschool vond gedurende vier dagen plaats in een villa aan de Limburgse Maasplassen. Tijdens deze dagen maakten mensen met een biculturele achtergrond kennis met elkaar, maakten plezier en kwamen in beweging. Deelnemers werden geïnspireerd door rolmodellen met kennis en ervaring uit de Roma en Sinti cultuur of andere biculturele achtergronden. Met elkaar onderzochten ze hoe ze de beeldvorming in de samenleving, bij de politiek en in de media kunnen beïnvloeden.

Daarnaast werkten Lisa, Klaas en Sikko samen aan een theatervoorstelling over het thema, dat zij presenteerden op een festival in Venlo.