Ga naar de inhoud

‘Kids are innocent and have intelligent minds.’ Op Youtube smullen we er van: kinderen verzetten zich huilend tegen het eetgedrag van hun ouders. Het is een genre op zich geworden.

Childish toont een selectie uit deze films en bevraagt met veel tranen de motieven achter onze eetgewoontes. Hoe komt het dat maatschappelijk bewustzijn en consumentengedrag zo moeilijk samengaan?

Multi-media installatie, variabele afmetingen.

Vertoond in het Koudijs Lokaal in De Mengfabriek ter gelegenheid van Food en Design Festival in ‘s-Hertogenbosch.

Productie: Academie voor Beeldvorming in samenwerking met Studio Apvis.