Ga naar de inhoud
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten
Foto: Sas Schilten

Aan de balie, voorlezen aan jonge kinderen, meedoen met het Taalcafé, lampen vervangen en oud papier ophalen met huismeester Ben… Special Manager Maybe Boozegeoisie liep de afgelopen drie maanden als ‘special medewerker’ in Huis73 al op veel plekken rond. Dit alles in het kader van All Inclusive, een artistiek actieonderzoek van de Academie voor Beeldvorming rondom thuisgevoel en gastvrijheid.

Meer over het project All Inclusive

Sollicitatie
Begin 2022 solliciteerde Maybe als bibliotheekmedewerker bij Huis73 in Den Bosch. Hen kreeg de baan niet, maar wel een uitnodiging om later in gesprek te gaan. Hun werkzaamheden werden gekoppeld aan All Inclusive: hoe kan Maybe’s aanwezigheid helpen om te leren wat thuisgevoel en gastvrijheid betekenen in huis73?

All Inclusive
In april 2023 was het dan eindelijk zover: Maybe mocht aan de slag als ‘special medewerker’. Maar Maybe doet het onderzoek niet alleen: achter de schermen is een heel team betrokken, waaronder kunstenaars Desiree Hammen en Fang Mij. De afgelopen twee jaar hebben zij met verschillende communities verkend wat deze begrippen betekenen. Binnen hun rol als medewerker gebruikt Maybe deze kennis om te onderzoeken op welke manier het huis voor bibliotheek en cultuur er écht voor iedereen kan zijn. Hoe gastvrij is Huis73 eigenlijk?

Privilege
Maybe heeft de afgelopen drie maanden veel gesproken met medewerkers over diversiteit en inclusie. Hen concludeert dat hun collega’s heel open zijn en het als een opluchting ervaren om erover te praten: ‘Iedereen was echt heel open. Zo spraken we bijvoorbeeld over het gevoel van privilege en hoe dat zorgt voor ongemakkelijkheid. We gaan werken aan manieren om deze ongemakken te benoemen en niet uit de weg te gaan. Het spandoek dat Desiree Hammen heeft gemaakt in samenwerking met Den Bosch Kan Het helpt daarbij. Het laat de woede en frustratie zien, maar ook de hulpvraag die erachter ligt: wil je alsjeblieft moeite doen om je in mijn situatie te verplaatsen?’

Jongens en meisjes?
Bij het Taalcafé – een plek waar mensen Nederlands kunnen oefenen in een ongedwongen sfeer – wordt Maybe meteen opgenomen in de groep: ‘Ik mag als vanzelfsprekend meedoen. Vriendschap staat centraal. Dit zag ik ook bij de NaaiMeetUp bij de Copernikkel. Wat zou Huis73 daarvan kunnen leren?’ Bij het wekelijkse voorleesmoment valt Maybe op dat er echt een band is tussen de voorlezer en de ouders en kinderen. Elk kind krijgt even de aandacht. Wel viel Maybe het taalgebruik op: ‘Er werd een liedje gezongen met jongens en meisjes, papa’s en mama’s erin. Maar what about Maybe? Dit hebben we uitgetest toen ik bij het voorlezen was. Hoe zouden we gezamenlijk meer kunnen leren over inclusief taalgebruik?’

Na de zomer
Alle opgedane ervaringen neemt Maybe mee de zomer in. Na de zomervakantie gaat hen een aantal momenten organiseren waarin we kunnen oefenen. Zo gaat die in samenwerking met Fang Mij een kunstwerk maken in gesprek met bezoekers van Huis73. Maar ook zoeken hoe er meer ruimte kan komen voor vriendschap, liefde, lichaam en kwetsbaarheid. Wie weet wel op de favoriete plek van Maybe: de WC.