Ga naar de inhoud

De Academie voor Beeldvorming is gestart met een professionaliseringstraject. Als organisatie werken we vanuit kunstenaarschap, sociale betrokkenheid en kennisontwikkeling. Hoe kunnen we leren groeien en onze grenspraktijk steviger neerzetten? Met behulp van een kennisvoucher van Kunstloc Brabant is Warren van Hoof van Donderwerk ingeschakeld om dit proces te begeleiden.

Profilering
We zijn trots op onze grenspraktijk. We nemen een onderscheidende positie in en krijgen hier ook erkenning voor. Maar de kwaliteit van onafhankelijk artistiek actieonderzoek vormt een voortdurende worsteling in profilering, financiering en communicatiestrategie. Wanneer gedragen we ons als kunstenaars, als ondernemers of als kennispartner? Hoe communiceren we naar betrokken professionals en ervaringsdeskundigen? Hoe spreken we beleidsmakers aan? Wat vertellen we aan geïnteresseerden?

The moment is now
Vorig jaar is Malou van Doormaal aangesloten bij de organisatie als junior artistiek leider. Zo groeide de Academie voor Beeldvorming van twee naar drie personen. Zakelijk leider Monique van de Wijdeven initieerde dit traject. “In onze meerjarenvisie 2021-2024 hebben we ambities beschreven die doorontwikkeling noodzakelijk maakt. Dan gaat het onder andere over opschaling, de rol van partners binnen de organisatie en verankering van resultaten. In dit traject kunnen we stappen zetten om kansen slim in te koppen.”

Geld als communicatiemiddel
“Het is een spannende tijd,” zegt artistiek leider Klaas Burger, “We moeten een drempel over. Deze groei is noodzakelijk, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee.” De wens om de organisatie op financieel vlak duurzamer in te richten wordt binnen het professionaliseringstraject uitvoerig besproken. “Geld is een communicatiemiddel, het is dus belangrijk waar dit vandaan komt. De aansluiting bij culturele of sociale fondsen is niet altijd even makkelijk. ‘Cultuurparticipatie’ is bijvoorbeeld een term die vanuit onze visie iets anders betekent dan vanuit culturele fondsen. Kunnen we deze kloof overbruggen of past het beter om ons te richten op andere financieringsbronnen?”

Organisatiestructuur
Warren van Hoof geeft advies en ondersteuning op zakelijke vraagstukken in de sociale en culturele sector. Een passende coach dus. De komende maanden focussen we ons op vraagstukken rond profilering en communicatiestrategie, verduurzaming van financiering, herinrichting van de organisatiestructuur en administratie, overdraagbaarheid van onze werkwijze en het vormgeven van onze samenwerking. Uitdaging is een biotoop te creëren waarin de intuïtieve kunstenaarsmentaliteit op een vanzelfsprekende manier samengaat met de zakelijke en ondernemende kant.

Binnenkort te zien
Wat zal er te zien zijn van deze veranderingen? Voornemen is onder meer om een webshop te lanceren voor publicaties en werksessies, slimmer om te gaan met social media (meld je nu alvast aan voor onze mailinglijst) en partners een rol te geven binnen de Academie voor Beeldvorming. Ook gaan we samenwerking verkennen met een accountant en komt drag clown Maybe Boozegeoisie het artistieke team versterken. En wie weet, nog meer!