Ga naar de inhoud

Nu in Gonzo Circus #129: Griet Menschaert interviewt Klaas Burger over zijn werk als een van de artistiek leiders van de Academie voor Beeldvorming. ‘Ik verkies het superlokale, het gesprek zonder versterking, de begrijpelijke vormen.’

Klaas: “Veel hedendaagse kunst komt louter voort uit hipheid. Maar dat egowerk van de kunstenaar hoort bij een eeuw waar het gaat om de ontdekking van het individu. Dat is de twintigste eeuw. Die is voorbij. De individuele kunstenaar is dood.”

[…]

Gonzo: “Hoe ben je tot je huidige manier van werken gekomen?”

Klaas: “Ik wilde me losmaken van de situatie waarin je je kunstpraktijk sponsort met geld dat je elders verdient. Ik begon dus na te denken over de maatschappelijke waarde van hetgeen ik aan het doen was, en hoe ik mijn werk in die zin kon omvormen.

[…]

Gonzo: Wat wil je nog meer met de Academie voor Beeldvorming?

Klaas: “Het liefste wil ik dat er constant wordt gewerkt aan het heruitvinden van de bestaande politieke situatie, waarbij wordt onderzocht hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Het werken in een team ervaren mensen als een leertraject doordat ze eigen criteria aan anderen kunnen toetsen. Een vormgever zit niet vaak samen met een laaggeletterd iemand. Daardoor verandert de manier waarop zij naar elkaar kijken en hoe ze zich gedragen. Als een kunstwerk symbool kan staan daarvoor, heeft het een werking die voor de betrokkenen in herinnering blijft.”

En meer…