Ga naar de inhoud
Foto: Frank de Roo

Huis van de Toekomst beheert tijdelijk de benedenwoningen van het Professor J.J.P. Oudblok, aan de Jan Kobellstraat. Deze woningen gaan gerenoveerd worden. Huis van de Toekomst wordt voor 18 maanden sociaal beheerder voor initiatiefnemers uit Bospolder-Tussendijken.

Meer over het project Huis van de Toekomst

Buurtinitiatieven experimenteren hier samen om zelf sociale en letterlijke energie op te wekken en te delen. De huizen en de binnentuinen veranderen in één groot gezamenlijk huishouden. Innovatieve sociale initiatieven en ondernemingen laten zien hoe de energietransitie kantelpunt is naar een meer inclusieve en duurzame toekomst. Samen werken we aan de sociale energietransitie. Een energie- gemeenschap & wooncoöperatie van de toekomst. 

ZIEL: ruimte voor welzijn, geluk en gemeenschapskennis 

De eerste vijf plintruimtes zijn nu in beheer van Huis van de Toekomst, en hiervan zijn de sleutels van drie al overgedragen aan initiatieven. Dit zijn ZIEL, welzijnscentrum en initiatief van Carolina Castro Plaza; TEX, het naaiatelier van ‘duurzame diva’ Wilma; en VUURHUIS, de gezamenlijke keuken, bakkerij en eetkamer onder leiding van Bart (Bakkerij de Eenvoud). We gingen even langs bij ZIEL om een uurtje samen te schilderen en met Carolina te kletsen over haar ideeën voor dit initiatief. 

Kort gezegd wordt ZIEL een ruimte voor het onderzoeken en bevorderen van welzijn en geluk, vanuit een multicultureel perspectief: “Wat betekent welzijn eigenlijk, en wat betekent geluk, om gelukkig te worden, en wat maakt ons gelukkig, en wat maakt ons ongelukkig? Waarom worden we ziek, en hoe kunnen we gezond blijven?”

Deze vragen werden bij Carolina persoonlijk relevant toen ze onlangs ernstig ziek was. “Dus mijn leven veranderde helemaal,” vertelt ze, “en op een moment dacht ik, ik wil graag echt iets doen met het thema van welzijn. Van geluk. Maar ook vanuit de principes van de community, en vanuit een cultureel sensitief perspectief.” De culturele en community aspecten hiervan werden ook duidelijk tijdens haar ziekte, in “het enorme aantal recepten en tips die ik heb gekregen van mensen om mezelf mee te genezen.” Dat liet Carolina zien hoeveel kennis er in de wijk bestond: “Wauw, wat mooi, hoe de kennis in de wijk bestaat…zoveel mensen weten iets over iets.” De mensen van BoTu weten volgens haar dus wat welzijn betekent en hoe je beter kan worden als je ziek bent, door de jarenlang bestaande kennis vanuit hun eigen culturen.

Carolina komt uit Chili en het is voor haar belangrijk om ook de kennis, rituelen en praktijken van inheemse volken en niet-Westerse perspectieven bij elkaar te brengen en te delen met bewoners van BoTu en Rotterdam. En ze wil dit combineren met wat ze in de wijk heeft gezien en gehoord, in een gezamenlijk leerproces:

om alle wijze mensen in de wijk bij elkaar te brengen, en een ander concept van welzijn te ontwikkelen. Dat is een beetje het idee van ZIEL.”

Dit ‘andere concept’ probeert een holistisch perspectief te ontwikkelen, in contrast met de binaire en verzuilde aanpak van de dominante Westerse culturen, die harde grenzen trekken tussen lichaam en geest, tussen de wetenschap en cultuur, en tussen kennis en emotie.“Veel culturen kijken meer naar de persoon vanuit een holistisch perspectief: geestelijk, spiritueel, fysiek, vertelt Carolina. Volgens deze blik is ziekte een teken dat er onbalans is in de mens, en moet de mens als geheel ervan herstellen; je kunt niet alleen een orgaan of lichaamsdeel in isolatie ‘repareren’ zoals onderdelen van een machine. En in plaats ervan om symptomen te bestrijden, kijk je naar de ziekte als een teken van iets wat niet goed gaat in de mens.

Deze thema’s wil Carolina dus verkennen samen met de community. Door ruimte te bieden voor welzijnspraktijken (denk aan massage, meditatie, rituelen, muziektherapie, familieopstellingen) en mensen uit te nodigen voor gesprekken, kennisuitwisseling en het delen van ervaringen en verschillende perspectieven. Zo wordt het tegelijkertijd een manier om collectief kennis te ontwikkelen rond welzijn, en om deze kennis in de praktijk te brengen. 

Ten slotte: hoe zou Carolina in één zin samenvatten wat voor plek ZIEL moet worden? “Je hebt recht en alle ruimte om te zijn wie je in essentie bent!”