Ga naar de inhoud

De Academie voor Beeldvorming (Stichting Het Makershuis) zoekt nieuwe bestuursleden: voorzitter, penningmeester en algemeen bestuursleden. Sluitingsdatum: geen.

Wat doet de Academie?
De Academie voor Beeldvorming gebruikt kunst om maatschappelijke vragen aan te pakken. We noemen onze manier van werken artistiek actieonderzoek. Meer over onze visie en werkwijze lees je hier.

De Academie voor Beeldvorming is gevestigd in ’s-Hertogenbosch als Stichting Het Makershuis met een bestuur op afstand. Drie ZZP-ers vormen de kern. Diversiteit is in al onze producties uitgangspunt. We onderschrijven naast de Code Diversiteit en Inclusie de Fair Practice Code. Altijd wordt gestreefd naar een fair share. Stichting Het Makershuis wordt bestuurd volgens de Governance Code Cultuur. We vergaderen minimaal twee maal per jaar met het bestuur en brengen verslag uit.

Bestuursleden
De Academie voor Beeldvorming is op korte termijn op zoek naar nieuwe bestuursleden om huidige bestuursleden op te volgen. Er is een vacature voor een voorzitter, penningmeester en algemene bestuursleden. Dit zijn onbezoldigde functies.

Wat verwachten we?
– Betrokkenheid bij organisatieontwikkelingen, thema’s en vraagstukken, actieonderzoeken, risico- en kansenanalyse, (lokale) politiek, financiën en communicatie/pr van de Academie, en tegelijkertijd afstand weten te bewaren tot het operationele beleid.
– Een pro-actieve vragende, kritische en meedenkende houding tegenover team en bestuur.
– Het kennen van de statuten, meerjarenplannen, jaarrekening, belangrijke documenten en vergaderstukken.
– Helpen bij totstandkoming en monitoring/bewaking op uitvoering van visie, strategie en doelstellingen.
– Het hebben van betekenisvolle kennis en contacten in commercieel, bestuurlijk, sociaal of cultureel domein.
– Agenda en stukken lezen voorafgaand aan bestuursvergaderingen.
– Ondersteuning bij vervanging of aanvulling bestuursleden.

Specifiek voor voorzitter
– Voorzitten en i.s.m de zakelijk leider de agenda samenstellen en beheren bij bestuursvergaderingen.
– Officieel ondertekenaar bij subsidieaanvragen en formele stukken.
– Verantwoordelijkheid teamvorming en functioneren bestuur.

Specifiek voor penningmeester
– Jaarlijks samen met boekhouder jaarrekening controleren en deze ter goedkeuring voorleggen.
– Naast de bestuursvergaderingen tweemaal per jaar samenzitten met zakelijk leiding om financiële stand van zaken te bekijken.
– Oog houden en evt. sturen op de actuele (maandelijkse) financiële ontwikkelingen.

Tijdsinzet
We vergaderen 2 à 3 keer per jaar op een doordeweekse avond. Houd rekening met leestijd vooraf op de stukken. Extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van de artistieke en zakelijke leiding; de tijdsinzet hiervoor zal wisselend zijn. Bestuursleden worden daarnaast incidenteel verwacht bij activiteiten zoals openingen of manifestaties van de Academie.

Procedure
Herken je je in onze thema’s, in het profiel, en heb je interesse om bij te dragen aan de missie en uitdagingen van de Academie voor Beeldvorming? Stuur een korte motivatie met cv en je telefoonnummer naar zakelijk leider Monique van de Wijdeven via monique@academievoorbeeldvorming.nl. We nemen binnen een week contact met je op.