Ga naar de inhoud

‘t Rul: een wijk met een mix van koopwoningen en goedkope huurwoningen in Heesch. Klaas Burger en Janina Frye ondervroegen bewoners hoe ze leven en hoe ze kijken naar hun buurt en naar elkaar. Op basis van hun onderzoek zullen de kunstenaars ingrepen doen in de publieke ruimte.

Gelijkopgaand met de 77 huisbezoeken van Burger en Frye ondervroeg Geert Das professionals van verschillende instanties op hun visie en beleid over de buurt. De bevindingen van Burger, Frye en Das werden op woensdagmiddag 4 maart 2015 gepresenteerd aan bewoners en professionals onder de titel ‘Blinde Vlekken’. Ondanks het koude weer kwamen ruim 50 mensen op de presentatie af. Naar aanleiding van het onderzoek zal de publieke ruimte van de buurt worden aangepakt en worden duurzame samenwerkingsvormen tussen burgers en professionals in gang gezet.

‘Blinde Vlekken’ is een samenwerking tussen Woningcorporatie Mooiland, Stichting Vivaan, Gemeente Bernheze, betrokken bewoners en de Academie voor Beeldvorming. Vanaf 11 maart start Stichting Vivaan met een woensdagmiddagactiviteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente zal een wijkschouw organiseren.