Ga naar de inhoud

netwerkopstelling

Train je inlevingsvermogen

 

Werkvorm: Netwerkopstelling
Duur: minimaal 90 minuten. Bij grotere groepen is meer tijd nodig.
Groepsgrootte: 20 – 50 deelnemers
Prijs: in overleg

Deze netwerkopstelling helpt deelnemers om zich opnieuw te verhouden tot hardnekkige vraagstukken en vanuit de leefwereld handelingsperspectief te vinden. De werkvorm is ingezet in verschillende kwesties: van wonen op vakantieparken, arbeidsmigratie en arbeidsuitbuiting tot de omgang met verwarde personen.

De groep stelt zich op rondom een leeg speelveld. De spelleider introduceert een hoofdpersoon, wiens casus centraal staat in de netwerkopstelling. In de casus raakt de hoofdpersoon verzeild in een hardnekkig vraagstuk. Stap voor stap worden rondom de spelleider de personages die een rol spelen in het casusverloop opgesteld: familieleden, vrienden, een professional die verantwoordelijkheid draagt voor het vraagstuk, een hulpverlener of wijkagent, een journalist of een bestuurder. De spanning in de casus loopt op. De spelleider vraagt de mensen in de opstelling om vanuit hun personage een vraag te stellen aan de hoofdpersoon. Dan grijpt de spelleider in…

Allerlei organisaties maakten gebruik van deze werkvorm: GGD’s West-Brabant en Zuid-Holland Zuid, Avans Hogeschool, de veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid, Kennemerland en Noord-Holland Noord, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland, en de gemeentes Meijerijstad en Rucphen.

Meer informatie: Klaas Burger, 0652073047, klaas@academievoorbeeldvorming.nl

Meer informatie over bestellen en verzenden vind je hier.

 

Foto: Sas Schilten