Ga naar de inhoud

De Academie voor Beeldvorming is een platform voor artistiek actieonderzoek. In onze projecten werken we aan een betere samenleving. We zijn gevestigd op de Tramkade in ’s-Hertogenbosch, maar zijn met onze aanpak actief op allerlei plekken en krijgen lokaal, nationaal en internationaal erkenning.


We starten vanuit ervaring

Je verblijft op een camping en kan geen huis vinden. Je wordt door mensen om je heen als ‘anders’ gezien. Je werkt als arbeidsmigrant in Nederland. Je woont in een wijk waar mensen gemiddeld eerder sterven dan in andere buurten. Je energierekening is hoog, omdat je een huis huurt dat slecht is geïsoleerd. Hoe ziet je leven eruit als dit je ervaring is? Hoe ruikt het dan? En welk gevoel schuilt hier achter?

De Gezondheidskloof. Fotografie: Sas Schilten.
We stellen een divers team samen

Met burgers, professionals, beleidsmakers, ondernemers en kunstenaars onderzoeken we ieders ervaring. Dit doen we door organisatieopstellingen, locatiebezoek, gespreksvormen of beeldonderzoek. Het team wordt zo onderdeel van elkaars belevingswereld. Dit leerproces brengt altijd een wens tot verandering met zich mee. Deze wens vormt de basis voor onze werkvormen.

We oefenen hoe het anders kan

Hiervoor gebruiken we kunst: we maken een film, een theatrale ervaring of doen een ingreep op straat. Juist als een vraag een probleem is geworden en oplossingen uitblijven, is de dagelijkse dynamiek niet makkelijk. Dan is er nieuwe ruimte nodig, waar je voor elkaar kunt zorgen, waar je een nieuwe machtsverhouding oefent en mag dromen. Stel je voor dat we het anders gaan doen. Wat gebeurt er dan? En wie bepaalt wat er dan gebeurt?

(R)OMA: een (familie)geschiedenis. Filmstill.
We houden vol

Want het gaat om vertrouwen. Om het vormen van een voorbeeldgemeenschap die gaat staan voor hoe het anders kan. Iedereen die bij kan dragen mag meedoen. Zo leren mensen zich in elkaar in te leven, groeit nieuw inzicht en wordt de kloof tussen mensen, burger of professional, kleiner.

We laten ons horen en zien

Ervaringen, verhalen en beelden van diegenen die behoefte hebben aan verandering kunnen niet genoeg aandacht krijgen. Ze zijn een bron voor nieuwe ideeën. Juist ook voor mensen met invloed. Daarom zoeken we media-aandacht schrijven we opiniestukken en doen we met onze producties mee aan festivals en tentoonstellingen.

met resultaat

Met onze loyale en collectieve manier van werken bieden we perspectief. Met als effect een herziene blik, hierbij passende omgangsvormen en kansen voor nieuw beleid: een betere wereld. En als we onvoldoende resultaat bereiken, dan beginnen we gewoon weer opnieuw.

FairJobs, het eerlijkste uitzendbureau van Nederland? Fotografie: Sas Schilten.
Verantwoording